Experter på avfallshantering - effektiva lösningar

Effektiva lösningar för tvätt och avfall hantering till sjukhus, sjukhem, äldreboende, kontor, hotell och övriga byggnader.
Bewico AB kan tillföra en helhetslösning för tvätt och avfallshanteringslogistik till exempel sjukhus för sortering på vångingsplan till tömning och rengörning av avfallskärl.

Fördelar man uppnår med våra lösningar är:

  • Enkel sortering av olika typer av avfall eller tvätt material. 
  • Bättre arbetsmiljö. 
  • Hygieniskt.
  • Rationell hantering.


På Bewico:s Brandlucka E160 kan sortering göras direkt på alla avdelningar och våningar.
Lätt att sortera rätt. Enkel och logisk panel på eller i anslutning till luckan, med knapp, nyckelstyrning eller taggsystem.
Luckorna finns i olika storlekar och uppfyller alla krav på arbetsmiljö och brandklassificering i E160.